Định hình bề mặt ĐH-PP

Giá:liên hệ

Lượt xem:5118

ĐH – PP có nhiệm vụ hoạt hóa cho quá trình phốt phát nhanh, điều và mịn hơn. Bể định hình đóng vai trò hoạt hóa đồng thời là bể trung hòa. 

Các chỉ tiêu

Diễn giải

Tiêu chuẩn

Thành phần

Các muối phức hợp,..

Thời gian định hình

Từ 1 ¸ 2 phút

Điều kiện làm việc

Bình thường

Cách pha: Pha theo tỉ lệ: 1.3 gam/lít.

Chú ý:  Dung dịch chất định hình chỉ được phép có pH từ 8 ÷ 10, không được bổ sung SODA khi chưa cần thiết!

Đối tác